Het Ondernemerstestament

Of u nu in Duitsland of in Nederland woont en of u nu ondernemer bent of niet: iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

Ik heb geen testament. Wie erft mijn nalatenschap?

Heeft u geen testament? Dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. Dit erfrecht regelt de juridische relatie met uw partner, kinderen en bloedverwanten.

 • Wie zijn uw wettelijke erfgenamen?
 • Wie zijn uw partner en kinderen volgens de wet?
 • Wat is de wettelijke verdeling tussen partner en kinderen?

Deze vragen worden in het Duitse en het Nederlandse erfrecht verschillend beantwoord. Bent u Nederlander maar woont en werkt u in Duitsland of alleen in Nederland dan staat niet vast welk erfrecht voor u geldt. Heeft u geen testament dan heeft u dus geen zekerheid over de vererving van uw nalatenschap. Dit kan vervelende gevolgen hebben.

 

Wat kan ik in een testament bepalen voor mijn erfgenamen?

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt van uw nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld de positie van uw partner of kinderen regelen. Of uw geld aan een goed doel nalaten. Met name bij ondernemers is het van belang om een goede testamentaire regeling te hebben. Wie gaat immers de onderneming voeren als de ondernemer overlijdt? Wie heeft er recht op het ondernemersvermogen? Hoe beschermt u de opvolg(st)er tegen aanspraken van zijn (haar) broers of zussen?

 

Partner

 • Hoe bescherm ik de positie van mijn partner?
 • Hoe verminder ik erfbelasting?
 • Hoe onterf ik mijn (ex-)partner?
 • Hoe voorkom ik dat een nieuwe partner van mijn huidige partner mijn erfenis krijgt?

 

Kinderen

 • Hoe regel ik de financiële positie van mijn kinderen?
 • Kan ik voorkomen dat mijn ex zich bemoeit met de erfenis voor mijn minderjarige kinderen?
 • Kan ik nalaten aan mijn stiefkinderen?
 • Kan ik een schenking aan mijn ene kind ‘rechttrekken’ met de erfenis voor het andere?
 • Kan ik een voogd of bewindvoerder benoemen?
 • Hoe voorkom ik dat de (toekomstige) partner van mijn kind van mij erft?
 • Hoe onterf ik mijn kind?

 

Bijzondere situaties

 • Hoe laat ik vermogen na aan een goed doel?
 • Hoe laat ik mijn onderneming in Duitsland na aan iemand?
 • Heeft het zin om een executeur te benoemen?
 • Wat kan ik in mijn testament bepalen over het toezicht op mijn eigen bedrijf?
 • Wat kan ik in mijn testament regelen voor bezit in het buitenland (en/of Nederland)?

 

Praktische zaken rond een testament

 • Hoe werkt het opstellen van een testament?
 • Waarom is het slim om mijn testament elke vijf jaar te bekijken?
 • Hoe weten mijn erfgenamen dat ze erfgenaam zijn?
 • Wat kan ik regelen voor mijn social media na mijn overlijden?
 • Hoe hoog zijn de vrijstellingen in Nederland en Duitsland?
 • Betalen mijn in Nederland wonende kinderen erfbelasting over mijn vermogen in Dutisland?
 • Moet ik zowel in Nederland als in Dutsland belasting betalen?

 

Naar de notaris

Wij adviseren u over de mogelijkheden en leggen uw wensen vast in een notariële akte. Wij houden daarbij rekening met de grote verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse erfrecht. Wij melden uw testament aan bij het Centraal Testamentenregister en stemmen de inhoud van uw Nederlandse testament zo nodig af met de Duitse notaris.

Heeft u een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig, tenzij u het herroept. U kunt op ieder moment uw testament laten herroepen of aanpassen bij de notaris. Het is verstandig om dit te doen als uw persoonlijke situatie wijzigt, bijvoorbeeld al u weer in Nederland gaat wonen of naar Duitsland verhuist.