De Particulier over de Grens

Deze website lijkt vooral te zijn bedoeld voor de ondernemer. Niets is minder waar. Ook de ondernemer is immers een particulier. Niet alleen de ondernemer over de grens maar ook u wordt vaak met verrassende problemen geconfronteerd. Kan ik mijn hypotheekrente in aftrek brengen? Heb ik recht op kinderblijslag? Bouw ik AOW op in Nederland? Het zijn allemaal vragen die ook bij u aan de orde kunnen komen. Kunt u met dit soort specifiek vragen  niet bij uw eigen adviesuer terecht en wilt u toch een advies? Of een invalshoek waar u en uw adviseur nog niet aan gedacht hadden? Staat u open voor onze ervaringen? Neem dan contact met ons op. Wij zulen dan in overleg met u en uw adviseur de specieke grensoverschrijdende problematiek inventariseren en oplossen. Wij vervangen daarbij in geen geval uw adviseur maar willen alleen u en uw adviseur adviseren. Met ons kunt u sparren over wat u bezighoudt. Of u kunt uw kennis en ervaring met ons delen.

 

Wanneer neemt U contact op?

 Indien u zich over de grens gaat vestigen, is een goed begin het halve werk. Indien u over de grens wilt wonen, dan is het zinvol om eerst de mogelijke grensoverschrijdende vraagstukken te onderzoeken. Wij helpen U hierbij en wijzen u de weg. U kunt daarbij kiezen voor een volledige begeleiding maar ook kunt u aangeven welke onderdelen u zelf wenst te regelen. Zo houdt u ook de kosten binnen de door u gewenste kaders.

 

Indien u zich eenmaal over de grens hebt gevestigd, zullen er ook nog vragen kunnen komen. Wat bijvoorbeeld als u ernstig ziekt wordt of u komt te overlijden. Hoe regelt u de echtscheiding of welk recht geldt voor uw huwelijksverhouding? Kan ik een samenlevingsovereenkomst maken die ook in Duitsland wort erkend? Kan de gevolmachtigde in mijn levenstestament ook in Duitsland namens mij optreden? Het zijn allemaal vragen die kunnen opkomen. Samen kunnen wij dan kijken wat het antwoord moet zijn. Soms zal dit in samenwerking met de Duitse notaris moeten gebeuren. Wij onderhouden dan – als u dit wilt – het contact met die notaris.