Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht en Herstructureringen

Onder het ondernemingsrecht vallen uiteenlopende zaken: van de oprichting van  (flex) BV, stichting of coöperatie tot een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Wij kunnen u helpen,  of het nu een advieskwestie of bijstand in een procedure betreft, met de volgende onderwerpen:

 • oprichting (flex) BV.
 • aandeelhoudersovereenkomst.
 • Vennootschap onder firma.
 • Stichting.
 • advies over statuten.
 • ontslag bestuurder.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Aandeelhoudersgeschillen.
 • interne structuur van de onderneming / vennootschapsrecht.

Insolventierecht & Herstructurering richt zich op ondernemingen en bestuurders welke te maken krijgen met een faillissementsscenario (of een concrete aanvraag daartoe). Het betreft onder andere:

 • juridische begeleiding van ondernemingen in zwaar weer.
 • juridische begeleiding rondom en voorafgaande aan een faillissement, tot en met de aanvraag.
 • de verdediging tegen een gedaan faillissementsverzoek.
 • Het voorkomen van een faillissement door herstructureringen en/of het doorstarten van een onderneming.
 • Het bijstaan van bestuurders die worden aangesproken door een curator of schuldeisers.