Incasso / Procedures

Creditmanagement is van belang voor elke organisatie. Onze partners kunnen u helpen bij het incasseren van zowel Nederlandse als Duitse vorderingen.  De focus ligt hierbij bij het instandhouden van de klantrelatie en het leveren van maatwerk. Mocht het echter niet mogelijk zijn de vordering zonder tussenkomst van een rechter te incasseren, dan zijn wij zeer wel in staat om (uiteraard als laatste middel) een gerechtelijke procedure te voeren om de openstaande vordering te incasseren.