Arbeidsrecht

[EuregioLaw] kan u bijstaan met veel vragen rondom het (internationale) arbeidsrecht. Het gaat dan niet alleen over de fiscale aspecten rondom werknemers over de grens (zie hiervoor meer onder het kopje Fiscaal), maar ook over de civielrechtelijke implicaties. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan kwesties rondom:

  • arbeidsovereenkomsten en de beëindiging van individuele dienstverbanden.
  • (internationale) reorganisaties en herstructureringen.
  • arbeidsomstandigheden en cao’s.
  • concurrentie- en relatiebedingen.
  • ondernemingsraad- en medezeggenschapskwesties.
  • de positie van de statutair directeur.
  • de positie van (buitenlandse) werknemers.
  • arbeidsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid.

Werkt uw onderneming internationaal, of wilt u uitbreiden naar het buitenland, dan krijgt u te maken met de wetgeving meerdere nationale landen en met Europese wet en regelgeving. Juridische vragen die dan spelen kunnen zijn: welk recht is van toepassing, hoe zit het fiscaal, als we een geschil aan de rechter voor willen leggen, welke rechter is dan bevoegd?

Heeft u een onderneming (of vestigingsplaats) over de grens, dan zijn dit allemaal thema’s die om maatwerk vragen omdat kostbare vergissingen snel zijn gemaakt. [euregiolaw] beschikt over een kundig en uitgebreid netwerk aan multidisciplinaire adviseurs die die dit maatwerk over de landsgrenzen heen kunnen leveren, maar met één aanspreekpunt en in de taal van uw voorkeur.