GmbH oprichten in 1 dag

Als u de beslissing heeft genomen een Duits ondernemen op te richten moet het vaak snel gaan.

De experten van [EuregioLaw] zijn in staat een GmbH binnen één dag op te richten.

Alles wordt van te voren voorbereid en klaargemaakt voor een datum naar uw keuze. Op deze dag wordt de akte gepasseerd bij de notaris, en worden de accountant en de bank ingeschakeld. Alles onder een dak, dus zonder vertraging.

 

Wat gebeurt er allemaal op deze dag:

  • Opstellen akte van oprichting in afstemming met notaris.
  • Standard aanstellingscontract voor de directeur.
  • Opening van een bankrekening.
  • Inschrijving bij gemeente en Industrie- und Handelskammer (IHK).
  • Opstellen van de beginbalans.
  • Fiscale registratie.